Zivilrecht, insbesondere

- Bäuerliches Boden- & Erbrecht
- Ehe- & Konkubinatsrecht
- Sachenrecht
- Personen-, Vereins- & Stiftungsrecht
- Erb- & Nachlassrecht

Strafrecht, insbesondere

- Allgemeines Strafrecht
- Strafprozessrecht / Verteidigung
- Opferhilferecht (nach OHG)
- Jugendstrafrecht
- Strassenverkehrsrecht

Vertragsrecht, insbesondere

- Arbeitsrecht
- Miet- & Pachtrecht
- Sportrecht
- Kaufvertragsrecht
- Werkvertrags- & Auftragsrecht

Verwaltungsrecht, insbesondere

- Allgemeines Verwaltungsrecht
- Gastgewerberecht
- Baurecht

 

Betreibungs- & Konkursrecht (nach SchKG)